Workshops onderwijsdag 3 november

De workshops tijdens de COC Leiden-onderwijsdag op 3 november 2018

Schiedams Lef – LHBT in het Basisonderwijs


  In de workshop van Schiedams LEF spelen we het interactieve geboortespel. Welkom in de baarmoeder! Word je geboren als jongen, als meisje of met een intersekse conditie?

  Val je op jongens, op meisjes of op allebei? Aan het eind van het geboortespel weet je meer over LHBTI en Q en heb je ervaren hoe spannend het is om bewust 'de kaarten van het leven' in je schoot geworpen te krijgen.

  Ook laten we je zien welk lesmateriaal er is voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs.


Stichting School en Veiligheid – Dialoog onder druk


Een workshop voor leraren, voorlichters en GSA-leerlingen waarin de deelnemers principes en technieken leren hanteren om het gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas te voeren.


Denk aan het gebruik van stopzinnen, waarmee je een kwetsende opmerking kunt begrenzen en tegelijkertijd kunt uitnodigen tot een gesprek over de achterliggende behoefte.


Leraren en voorlichters oefenen met interventies bij ongemakkelijke situaties in de klas, en leerlingen voelen zich weerbaarder om met ongewenste opmerkingen om te gaan.


Stichting School en Veiligheid – Waar begin je? -- Jouw verhalen naar de leraren


In 2017 verscheen 'Waar begin je?' Een vertelling hoe leerlingen en leraren werken aan respect voor seksuele diversiteit, met zes succesfactoren.


Tijdens deze interactieve workshop zoomen we in op één ervan: het leren van de uitwisseling van ervaringen tussen leerlingen.


We gaan op zoek naar de aangrijpingspunten in de verhalen van de leerlingen tijdens jouw gastlessen én bij jouw eigen ervaringen tijdens je middelbare schooltijd, om leraren bewust te maken van hun pedagogische rol om op school ruimte te scheppen voor seksuele integriteit.


We lichten toe hoe gender- en seksuele diversiteit uitgangspunt is van seksuele integriteit en hoe de pedagogische houding van de leraar het hart is van de school.


Marten Bos – Diversiteitscirkel


“Moeten we het alweer over homo’s hebben!?”


Een kreet die menig voorlichter, trainer, docent waarschijnlijk wel bekend voorkomt. Vaak in een vorm van ‘weerstand-gedrag’ en/of ook letterlijk zo uitgesproken.


In het werken met de diversiteitkaarten gaat het om ‘brede diversiteit’. De kaarten bestaan uit 18 verschillende identiteiten/rollen/achtergronden waaronder gender en seksuele gerichtheid, maar ook etniciteit, klasse, familiegeschiedenis, levensbeschouwing, etc.


Het werken met de kaarten laat zien hoe divers en overeenkomstig we allemaal zijn en dat diversiteit over iedereen gaat, met daarbinnen privileges en machtsverschil, aspecten die schaamte of afkeuring oproepen, of juist trots en solidariteit.


Met deze werkwijze betrek je iedereen bij het thema. Zo kom je samen tot een gelijkwaardig/ dialogisch gesprek, waarbij je kunt zien waar de nadruk bij een groep ligt of juist datgene wat niet besproken/aangeraakt wordt.


GSA + Youth Council – Leerling uit de kast!


The Transketeers – The Genderbread Person


Van hokjes denken naar spectrum denken met The Genderbread Kit


Hoe leg je simpel uit dat er meer is dan 'man' en 'vrouw', 'homo' en 'hetero'? En, hoe maak je voorlichtingen inclusief? Aan de hand van The Genderbread Kit workshop wordt gender- en seksuele diversiteit op een speelse en interactieve manier bespreekbaar gemaakt.


Het hoofddoel van de workshop is dat de deelnemers handvatten krijgen om gender- en seksuele diversiteit uit te leggen, waarbij ze het onderscheid leren tussen sekse, gender, gender-expressie en aantrekkingskracht.


COC Twente/Achterhoek – Alles uit de kast voor een veilige school


Het COC heeft een ambitieuze agenda ontwikkeld om van scholen een veilig(er) plek te maken voor lhbt+-leerlingen. Een agenda die verder gaat dan enkel en alleen voorlichting of de ondersteuning van GSA's.

Deze omvat naast voornoemde onderdelen ook aandacht voor leerlingenzorg, deskundigheids-bevordering van docenten en een vaste verankering van lhbt+ in het curriculum. Maar hoe zet je deze ambities om in concrete acties? Wat als je je als docent, zorgcoördinator of directielid een roepende in de woestijn voelt? En hoe kan het COC scholen hierbij helpen?

Deze workshop brengt COC'ers en onderwijspersoneel bij elkaar aan de hand van drie vragen: 1) Waar willen we naar toe? 2) Hoe ga je om met weerstand? 3) Welke hulpmiddelen kun je inzetten?
Deelnemers gaan naar huis met zowel nieuwe inzichten als een (aanzet tot) een actieplan voor hun school of voorlichtingsgroep.

De workshopresultaten helpen bij de ontwikkeling van een toolbox met instrumenten die scholen en COC's helpen bij het realiseren van de onderwijsagenda.


Homo in de klas – Les over lhbt op een christelijke school


Homo in de Klas biedt al weer zeven jaar voorlichtingen aan over homoseksualiteit op christelijke middelbare scholen. Door middel van een lesbrief en een gastles neemt de acceptatie en emancipatie van LHBTI-leerlingen toe. Wij bieden een lesmodule over seksuele diversiteit aan op christelijke middelbare scholen, van orthodox tot vrijzinnig. Op de Onderwijsdag van COC Leiden kunt u vrijblijvend kennismaken met onze methode. Voor meer informatie: homoindeklas.nl.


Kees van Ruremonde – Leraar uit de kast?


Hoe open ben jij als docent over jouw geaardheid? Moeten alle leerlingen wel iets daarover weten? Is dat belangrijk? En hoe zou er op scholen omgegaan moeten worden met LHBT-thematiek?


We gaan hierover met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit en delen onze eigen visies - als onderwijzers, voorlichters - op dit soort vraagstukken.


Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb) – Vooroordelen


Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is de antidiscriminatie-voorziening die werkt voor 27 gemeenten in Hollands Midden en Haaglanden.


Inwoners uit deze gemeenten kunnen terecht bij iDb voor steun en advies bij ervaren discriminatie en ongelijke behandeling op verschillende gronden. Daarnaast organiseren wij o.a. trainingen voor professionals, geven wij gastlessen op scholen en werken samen met anderen aan een inclusievere samenleving.


Elke dag nemen we beslissingen en maken we onderscheid. Dit doen we vaak zonder er al teveel over na te denken. Maar zijn we ons ervan bewust wanneer deze beslissingen gebaseerd zijn op vooroordelen of strijdig zijn met het recht?


Waarom hebben mensen vooroordelen, hoe komen deze tot stand, wat kun je doen om hiervan bewust te raken en ze buitenspel te zetten?


In de workshop gaan we dieper in op wat discriminatie precies betekent voor mensen en de maatschappij, welke invloeden onbewust meespelen in het maken van keuzes en wat je daaraan kunt doen.


Hanneke Felten (Movisie) – Vergroot het effect van je les of voorlichting


Voorlichten of lesgeven over LHBT doen we meestal omdat we de wereld willen veranderen: we hopen o.a. dat leerlingen LHBT-vriendelijker worden en dat hun vooroordelen en stereotypen verminderen.


Het goede nieuws: er liggen stapels wetenschappelijk bewijs dat dit ook echt mogelijk is! Maar… hoe doe je dat dan, als voorlichter of vakdocent?


Op basis van meer dan 400 wetenschappelijke studies deelt Hanneke Felten van Movisie haar inzichten en concrete tips over hoe je zorgt dat jouw vakles of jouw voorlichting echt effect heeft.


Amber Witsenburg – Aseksualiteit


Hoewel er steeds meer over wordt geschreven, bestaan er nog steeds veel vooroordelen over aseksualiteit.


In deze workshop vertelt een ervaringsdeskundige wat aseksualiteit nou écht inhoudt. Verder krijg je tips over hoe je voorlichting kunt geven over dit onderwerp. Ook behandelen we vragen die vaak vanuit de klas komen over aseksualiteit en uiteraard kun je zelf al je vragen erover stellen.


De workshop is gebaseerd op algemene informatie over aseksualiteit en persoonlijke ervaringen van aseksuelen. Ook is een groot gedeelte interactief en gaan we in discussie over onderwerpen die gerelateerd zijn aan deze seksuele identiteit.


GGD Hollands Midden – Seks onder je 25ste


Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van de LHBT jongeren in regio Hollands Midden?


In 2017 is er door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met het RIVM, het CBS, I&O-research en onder andere GGD Hollands Midden een grootschalig participatie onderzoek gedaan naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar.


Aan dit onderzoek Seks onder je 25e genaamd hebben meer dan 20.000 jongeren deelgenomen. Tijdens de Pitch op de COC onderwijsdag nemen wij u in vogelvlucht mee langs een aantal opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek.


Hierbij leggen we natuurlijk de focus op de seksuele gezondheid van de LHBT jongeren in de regio Hollands Midden. Helaas kunnen we tijdens de pitch niet alles aan u over het onderzoek vertellen.

Wilt u meer weten over de seksuele gezondheid van LHBT en hetero jongeren in de regio, kom dat naar onze workshop.


De Pitch en workshop worden gegeven door Edwin Johannes (sociaal verpleegkundige) en Linda van Delft (gezondheidsbevorderaar) van het Team Seksuele Gezondheid van GGD Hollands Midden.


In de workshop gaan we naast de uitkomsten van seks onder je 25 ook in op hoe scholen volgens de Gezonde School aanpak invulling kunnen geven aan kerndoel 43 (Aandacht voor Seksuele Diversiteit).


NNID – Intersekse


Wat doet die i eigenlijk bij LHBTI+? Wat is intersekse? En waarom zie/hoor je zo weinig mensen hierover? Antwoorden op je vragen en tips voor voorlichting in de presentatie van Annelies Tukker van NNID – Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.

Nieuws

 • geslotensamenwerking.jpg
  20 mei 2019 Algemene Ledenvergadering


  Op maandag 20 mei 2019 vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats

 • Bevrijdingsmonument_Noorderplantsoen.JPG
  Dodenherdenking 2019


  COC Leiden herdenkt ook op 4 mei

 • 13221451_1782293148667262_2971897962094201852_n.jpg
  Vacature voor Jong & Out


  Gezocht! Nieuwe Jong en out begeleiders voor de Jong&Out groep van COC Leiden

 • Agenda


  COC Leiden | Langegracht 65 | 071-5220640 | info@cocleiden.nl | Inloggen