Gezamenlijk naar een oplossing

COC Leiden en de roze horecaondernemers kijken na goed gesprek weer vooruit


Dinsdagavond 20 februari 2018 heeft, aan de vooravond van de ALV, een goed gesprek tussen de roze horecaondernemers en het bestuur van COC Leiden plaatsgevonden. Hierin zijn verschillende pijnpunten besproken en opgelost. Hierbij hebben beide partijen afgesproken naar de toekomst te kijken.


Zo zal worden bekeken hoe in de zomer een groots feest voor gehele stad waarin 50 jaar Leidse homobeweging uitgebreid gevierd wordt, samen kan worden georganiseerd. COC Leiden en de roze horecaondernemers zien, met hun eigen expertise, de mogelijkheid een feest neer te zetten dat oud zeer zal doen verdwijnen en het belang van LHBTI-emancipatie voorop zal zetten. “De feestelijkheden zijn een mogelijkheid voor ons om aan de bewoners van Leiden te laten zien hoe gevarieerd onze gemeenschap is de Leidse roze(vriendelijke) horeca is,” aldus COC-voorzitter Jan Thijs Leeuwrik Nieborg.


“Tussen de roze ondernemers en COC Leiden is rond de viering 50 jaar Leidse homobeweging onenigheid ontstaan. We betreuren dat in het Leidsch Dagblad van 7 februari een onevenwichtig beeld is ontstaan hierover. Het bestuur van COC Leiden heeft van een derde partij een klacht gekregen over een lid en in behandeling genomen. Ondertussen is de klacht tussen het lid en de derde partij opgelost.


In het Leidsch Dagblad werd ten onrechte de indruk gewekt dat er financiële- en integriteitproblemen zijn. Dat is ongegrond. De ALV heeft het bestuur volledige decharge verleend. De reputatie van het bestuur van de vereniging staat niet ter discussie.”


Roze ondernemers:

Lorenzo van Beek

Colin van Gestel-Messiaen

Rogier van der Linden

Michiel Hoogkamer

Julie van Schravendijk

Ron Favier


en


Bestuur van COC LeidenNieuws

 • 13221451_1782293148667262_2971897962094201852_n.jpg
  Vacature voor Jong & Out


  Gezocht! Nieuwe Jong en out begeleiders voor de Jong&Out groep van COC Leiden

 • rozeverkiezingsdebat2.jpg
  Roze Verkiezingsdebat: LHBTI-'s worden zichtbaarder in Zuid-Holland


  LHBTI's worden zichtbaarder in Zuid-Holland

 • facebookbanner_nieuw_Roze_debat.jpg
  Roze Verkiezingsdebat 1 maart 2019 Provinciale Staten Verkiezingen


  De drie COC's in Zuid Holland organiseren (Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Leiden) organiseren op 1 maart a.s. een Roze Debat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen! Iedereen is welkom!

 • Agenda


  COC Leiden | Langegracht 65 | 071-5220640 | info@cocleiden.nl | Inloggen