Nieuw bestuur COC Leiden

Meer zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie van LHBTI-gemeenschap blijft belangrijkste doel.

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 november jl. die in een goede sfeer is verlopen, hebben onze leden vrijwel unaniem gekozen voor een nieuw bestuur.


In de afgelopen interim-bestuursperiode die 6 juni jl. is ingegaan, werd er niet alleen 'op de winkel gepast'. Zo zijn er talloze feesten geweest in het verenigingspand De Kroon en heeft COC Leiden een zeer succesvolle Onderwijsdag georganiseerd voor ongeveer 120 voorlichters en onderwijsprofessionals uit het hele land. Ook heeft de vereniging meegedaan met de activiteiten rondom de El Cid week en Leidens Ontzet. Op Coming Out dag hebben we een feestelijke lunch op de Koornbrug georganiseerd. Naast een groot aantal belangstellenden was De Leidse wethouder van Emancipatiezaken, Yvonne van Delft daar ook bij aanwezig.


De bestaande werkgroepen lopen nog steeds goed en er zijn drie nieuwe werkgroepen opgericht: Repect2Love (voor LHBTI-personen met en bi-culturele achtergrond), Expreszo (LHBTI-jong volwassenen tussen de 18-27 jaar) en Zonder Stempel (ontmoeting cafés voor LHBTI’s met een verstandelijke beperking).


Aangestoken door de betrokkenheid en bevlogenheid van de vele vrijwilligers en leden wil het nieuwe bestuur, waaronder ook de drie leden van het interim-bestuur, zich blijven inzetten voor de acceptatie, emancipatie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap in Leiden en de regio. Het werkgebied van COC Leiden strekt zich globaal uit over de Bollenstreek, via Leiden tot en met en Alphen aan de Rijn en het Groene Hart.


Een van de speerpunten van het nieuwe bestuur is nog meer betrokkenheid en inbreng van de leden. De aanwezige leden op de ALV is gevraagd mee te denken over activiteiten die COC Leiden in de komende jaren zou kunnen ontplooien en/of over thema’s waar de vereniging aandacht aan zou moeten besteden. In de komende periode gaat het bestuur zich ook richten op overige speerpunten voor 2019, bijvoorbeeld het oriënteren op oude en mogelijk nieuwe samenwerking met (maatschappelijke) partijen in de regio. Tevens komt er een nieuwe portefeuilleverdeling en een aftredingsschema.


Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Debbie Helaha, voorzitter

Peter Schaap, secretaris

Herman Meulenbeld, penningmeester

Malika Koet, Alex van de Slot en Bert Zinger, bestuursleden algemene zaken


Voor vragen, informatie of het delen van ideeën kunt u contact opnemen via bestuur@cocleiden.nl

Nieuws

 • geslotensamenwerking.jpg
  20 mei 2019 Algemene Ledenvergadering


  Op maandag 20 mei 2019 vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats

 • Bevrijdingsmonument_Noorderplantsoen.JPG
  Dodenherdenking 2019


  COC Leiden herdenkt ook op 4 mei

 • 13221451_1782293148667262_2971897962094201852_n.jpg
  Vacature voor Jong & Out


  Gezocht! Nieuwe Jong en out begeleiders voor de Jong&Out groep van COC Leiden

 • Agenda


  COC Leiden | Langegracht 65 | 071-5220640 | info@cocleiden.nl | Inloggen